VERENIGING VAN GRIFFIERS

In alle gemeenten en provincies in Nederland en ook in de Eerste en Tweede Kamer, functioneert een griffier. De griffier is een onafhankelijk strategisch adviseur die optreedt als eerste adviseur van de volksvertegenwoordiging(gemeenteraad, provinciale staten en parlement), sparringpartner is van de burgemeester en gemeentesecretaris en opereert als manager van politieke-bestuurlijke processen. De corporate identity verwijst ook op creatieve wijze naar deze strategische positie.

  • Categories:

    Huisstijl
  • Client:

    Vereniging van Griffiers

Click & Share the Love